Informace o fúzi sloučením společností ABNER a.s. a TONER s.r.o.

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali, že od  1. 1. 2024 probíhá proces fúze sloučením společnosti ABNER a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 56, čp. 802, PSČ 110 00, IČ: 25915207, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B8572 (dále jen „ABNER a.s.“), jako společnosti nástupnické, se společností TONER s.r.o., se sídlem Lanškrounská 679/74, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 15036472,zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C1281 (dále jen „TONER s.r.o.“), jako společností zanikající. V důsledku zápisu fúze do obchodního rejstříku přejdou s účinností ode dne 1.1.2024 všechna práva a povinnosti společnosti TONER s.r.o. na nástupnickou společnost ABNER a.s., která tak vstoupí do právního postavení této zanikající společnosti. Na nástupnickou společnost ABNER a.s. přejdou veškeré smluvní vztahy, jejichž stranou je zanikající společnost TONER s.r.o.
Veškeré dokumenty, ve kterých je jako smluvní strana uvedena společnost TONER s.r.o., zůstanou i od 1.1.2024 bez jakýchkoliv změn či omezení v platnosti a není proto nutné uzavírat s nástupnickou společností ABNER a.s. smlouvy či vyhotovovat dokumenty nové či v této souvislosti činit jakékoliv jiné právní úkony.
Pokud by v určitém případě vznikla v souvislosti s fúzí potřeba konkrétní dokument změnit, budeme Vás o tom informovat samostatným oznámením.

Nabídku výrobků včetně e-shopu zaniklé společnosti TONER s.r.o. najdete i nadále na webových stránkách www.toner.cz

Kontakt pro poptávky/objednávky:

Michal Bajer

e-shop

tel.: 603 820 639
e-mail: sales@toner.cz

Monika Doleželová

obchod (hypermarkety), reklamace

tel.: 604 231 838
e-mail: sales@toner.cz