Certifikáty

Podrobením se procesu certifikace a získáním certifikátu společnost ABNER a.s. prokazuje, že je schopna trvale poskytovat produkty a služby v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků a že usiluje o zvyšování spokojenosti zákazníka.

ČSN EN ISO 9001

Tabletový transportní vozík