Politika kvality

Při přechodu na ČSN EN ISO 9001:2016 vypracovalo vrcholové vedení kontext organizace.
Jeho aspekty a zejména potřeby zainteresovaných stran jsou promítnuty do obsahu Politiky kvality.
Politika kvality vychází z dlouhodobého podnikatelského záměru vedení společnosti.